Commitment: krijg de klant mee

In een verkooptraject zijn vaak meerdere fases. Tussen het eerste gesprek en het uitbrengen van de offerte zitten verschillende stappen. Deze stappen vragen vaak veel tijd van jou, de verkoper.

Hoe zorg je er nu voor dat je je klant betrekt in deze stappen en dat zijn commitment en dus de slagingskans op een order groter word?

In deze workshop leer je onder andere:

  • Het verkoopproces in kaart te brengen
  • Achterhalen van beslissingscriteria
  • Inzicht krijgen in het nut van tussentijdse meting
  • Onderhandelen voordat de offerte gemaakt is

Neem contact met me op!

Share